Nawóz ekologiczny BIOILSA NPK 6-5-13 ( opak. BB 500 kg, MIN. LOG. 5 T)

3 240,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Bioilsa NPK 6-5-13,   Wieloskładnikowy nawóz NPK (MgS) o kontrolowanym uwalnianiu

Wieloskładnikowy nawóz NPK (MgS) o kontrolowanym uwalnianiu. Dzięki matrycy organicznej
składniki zawarte w Bioilsa 6-5-13 są efektywniej pobierane przez rośliny i ulegają mniejszym
stratom w porównaniu do tradycyjnych nawozów. Bioilsa 6-5-13 wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

Zbilansowany skład oraz niska zawartość chlorków sprawiają, że nawóz jest szczególnie przydatny do nawożenia sadów oraz upraw
ogrodniczych o wysokich wymaganiach jakościowych.

SKŁAD (w/w):
Azot całkowity (N) 6%
Azot organiczny (N) 6%
Pięciotlenek fosforu całkowity (P2O5) 5%
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny
w kwasie mrówkowym (P2O5) 3%
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K2O) 13%
Tlenek magnezu całkowity (MgO) 2%
Trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (SO3) 10%
Węgiel organiczny (C) 18%
Materia organiczna 43%

 

Wieloskładnikowy nawóz doglebowy z niską zawartością chlorków

UPRAWA DAWKA* [kg/ha] TERMIN STOSOWANIA
Drzewa ziarnkowe 300-500 Wczesną wiosną, przed rozpoczęciem lub na początku wegetacji
Drzewa pestkowe 300-500 Wczesną wiosną, przed rozpoczęciem lub na początku wegetacji
Krzewy jagodowe 300-350 Wczesną wiosną, przed rozpoczęciem lub na początku wegetacji
Truskawki 300-350 Wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub po zbiorach
Warzywa gruntowe 500-900 Przed siewem/sadzeniem
Warzywa pod osłonami 600-800 Przed siewem/sadzeniem
Szkółki 500-900 Przed sadzeniem lub wczesną wiosną, przed rozpoczęciem
lub na początku wegetacji
Zboża ozime 250-350 Przed siewem
Zboża jare 200-300 Przed siewem
Ziemniak 250-400 Przed sadzeniem
Kukurydza na ziarno i kiszonkę 300-400 Przed siewem
Łąki
150-200 Wczesną wiosną
80-100 Po każdym pokosie

Opakowanie:

Big Bag 500 kg
FORMA:
pelet – Ø 4,5 mm

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniami 834/2007 oraz 889/2008 dotyczącymi produkcji ekologicznej.
Produkt posiada Świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/344/2017

  1. Lista nawozów, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego
  2. Nawozy w rolnictwie ekologicznym

*big bag 500 kg, (minimum logistyczne 5 t big bag  w obrębie jednego kodu pocztowego) – czas dostawy 7-14 dni

Informacje dodatkowe

Waga 1000 kg
Wymiary 120 × 80 × 180 cm