NORDKALK STANDARD CAL – WAPNO WĘGLANOWE LUZ + TRANSPORT

Złóż zapytanie ofertowe

Zamówienie realizowane od 24 t

Opis

NORDKALK STANDARD CAL – WAPNO WĘGLANOWE LUZ

Naturalne, wysoko reaktywne granulowane wapno węglanowe. Zapewnia szybkie działanie odkwaszające i stanowi źródło najwyższej jakości składnika nawozowego.

Wapno  Standard Cal o bardzo wysokiej reaktywności chemicznej i dużej koncentracji węglanu wapnia (91-95%) powstaje w wyniku przerobu miękkich skał kamienia jurajskiego. Jest ono korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla roślin uprawnych. Dzięki nieskrystalizowanej formie utrzymuje wilgoć w glebie, szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej. Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterii) i ogranicza ilość grzybów.
Wapno Nordkalk Standard Cal przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych.

KORZYŚCI Z DOGLEBOWEGO STOSOWANIA Nordkalk Standard Cal

 • wprowadzenie składnika odkwaszającego o wysokiej sile zobojętniania kwasów glebowych
 • zwiększenie aktywności fotosyntetycznej roślin uprawnych
 • ułatwienie transportu węglowodanów jako produktów fotosyntezy z liści do miejsc ich magazynowania (ziaren, nasion, korzeni, bulw)
 • wzrost trwałości ścian komórkowych
 • polepszenie gospodarki wodnej i skuteczności enzymów
 • ograniczenie wpływu stresu cieplnego
 • najtańsze źródło magnezu

DEKLAROWANE WARTOŚCI:
Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane wartości parametrów fizykochemicznych nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

 

Produkt Nordkalk Standard Cal posiada Świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

 1. Lista nawozów, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego
 2. Nawozy w rolnictwie ekologicznym

 

KALKULATOR WAPNOWANIA

WAPIEŃ W SKRÓCIE

* Przy realizacji zamówienia proszę wybrać przesyłkę : płaska stawka: cena nawozu zawiera koszty dostawy do wybranego kodu pocztowego (powiatu) wg wybranej lokalizacji, termin dostawy do 30-03-2022r, w przypadku dostępnego transportu realizacja w ciągu 7-21 dni

*LUZ, (dostawa realizowana po uzyskaniu minimum logistyczne 24 t w obrębie jednego kodu pocztowego, ostateczne rozliczenie  nastąpi na podstawie otrzymanych WZ z dostarczonym towarem). Obowiązuje przedpłata za 24 t towaru

 • Cennik obowiązuje nie dłużej niż do 28-02-2022
  Składając zamówienie zamawiający deklaruje, że  potwierdza gotowość przyjęcia towaru w pierwszym możliwym terminie dla Nordkalk
  W przypadku braku gotowości odbiorcy do przyjęcia wapna późniejsza dostawa może być realizowana wg indywidualnej wyceny kosztów transportu.
  Ze względu na gwałtowne zmiany zachodzące na rynku cennik może być anulowany w dowolnym momencie.