Wapno węglanowo-magnezowe odmiany 03 zawartości czystego składnika (minimum 50%) MIN. LOG. 24 T

Złóż zapytanie ofertowe

Opis

Wapno węglanowo-magnezowe odmiany 03 zawartości czystego składnika (minimum 50%).

Wapń i magnez są to pierwiastki, których brak w glebie uniemożliwia wydajną produkcję tak potrzebnej dla ludzi zdrowej żywności. Aktualnie na świecie preferuje się nawozy zawierające wapń i magnez z uwagi na to, że stosowane często w nadmiarze skoncentrowane i fizjologicznie kwaśne nawozy sztuczne, przy mało regularnym stosowaniu obornika spowodowały duże zakwaszenie gleb, a w konsekwencji ich degradację. W takich przypadkach nie wystarcza już wyłącznie stosowanie typowych nawozów wapniowych, lecz niezbędnym staje się stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych.

Nawozem spełniającym te warunki jest nawóz WAPNIOWO-MAGNEZOWY WĘGLANOWY produkowany z dolomitu w PPUH DOLOMIT Kopalnia „Ząbkowice” Spółka Akcyjna. Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy – odpowiednio rozdrobniony dolomit spełnia równocześnie szereg niezwykle ważnych funkcji:

 • odkwasza glebę, poprawiając równocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę,
 • zwiększa plony,
 • zwiększa zawartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach,
 • poprawia cechy jakościowe roślin, oddziaływując na zdrowotność produktów roślinnych, przeznaczonych dla człowieka i zwierząt,
 • wnosi do gleby mikroelementy (bor, miedź, mangan, cynk, żelazo, molibden), które spełniają ważne funkcje w roślinie, jak regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie barwników i enzymów,
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimy,
 • przeciwstawia się degradacji gleby wywołanej niebezpieczeństwem skażenia metalami ciężkimi z uwagi na szybki rozwój przemysłu, motoryzacji i urbanizacji,
 • z uwagi na duży stopień rozdrobnienia łatwo przechodzi do roztworu glebowego i jest szybko przyswajalny przez rośliny,
 • można go stosować w różnych porach roku.

Skład chemiczny:

Wapno nawozowe jest uzyskiwane z przemiału surowego dolomitu. Granulacja wapna wynosi 0-2 mm, a w jego składzie jest ponad 90% weglanów wapna i magnezu, co w przeliczeniu na zawartość tlenków wynosi:

CaO + MgO minimum 50 %, w tym MgO 18 – 22 % CaO 30 – 32 %

 

Nawóz wapniowo – magnezowy węglanowy jest łatwy w stosowaniu, nie pyli przy rozsiewaniu!!

Nawóz WAPNIOWO-MAGNEZOWY WĘGLANOWY – został przebadany i uzyskał pozytywne opinie w:

 • Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach,
 • Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwia w Skierniewicach.

Wapno nawozowe odmiany 03 zawierającego magnez w postaci węglanowej:

MgO- 21,48 %

CaO-  32,55 %

*Umieszczamy stosowny opis na fakturze o minimalnej zawartości czystego składnika (minimum 50%)

*Nasze wapno posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Czas dostawy 7-21 dni (w przypadku nieterminowych dostaw od producenta czas dostawy może się wydłużyć)

Podana Cena wapna w ofercie  nie zawiera transportu i Vatu- transport i cena do uzgodnienia po podaniu kodu pocztowego i miejscowości docelowej

ATRIGRAN NORDKALK MG – Wapno granulowane BB

ATRIGRAN NORDKALK – Wapno granulowane BB