Ubezpieczenia rolne

PESEL:

Kod pocztowy:

Szczegóły

Typ działalności gospodarczej: UPRAWY ROLNECHÓW I HODOWLA ZWIERZĄTŁOWIECTWOLEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNARYBACTWOAGROTURYSTYKAINNE

Miejsce ubezpieczenia (adres gospodarstwa rolnego objętego ubezpieczeniem)

Budynek mieszkalny TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Garaż TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Obory, chlewnie, stajnie, owczarnie, tuczarnie TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Suma ubezpieczeń ustalona indywidualnie na wniosek ubezpieczającego:

Zmiana sumy ubezpieczenia w procentach:

Składka:

Kurniki TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Suma ubezpieczeń ustalona indywidualnie na wniosek ubezpieczającego:

Zmiana sumy ubezpieczenia w procentach:

Składka:

Szopy, wiaty TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Suma ubezpieczeń ustalona indywidualnie na wniosek ubezpieczającego:

Zmiana sumy ubezpieczenia w procentach:

Składka:

Stodoły, spichlerze, magazyny TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Suma ubezpieczeń ustalona indywidualnie na wniosek ubezpieczającego:

Zmiana sumy ubezpieczenia w procentach:

Składka:

Szklarnie, cieplarnie TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Suma ubezpieczeń ustalona indywidualnie na wniosek ubezpieczającego:

Zmiana sumy ubezpieczenia w procentach:

Składka:

Pozostałe budynki gospodarcze TAKNIE

Powierzchnia budynku:

Rok budowy:

Konstrukcja ścian: DREWNIANIA I DREWNOPOCHODNAMUROWANO-DREWNIANAMUR PRUSKIMUROWANAKAMIEŃBETONŻELBETONPŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM INNYM NIŻ WEŁNAPŁYTA WARTSWOWA Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Pokrycie dachowe: PAPA/LEPIKBLACHADACHÓWKABLACHODACHÓWKAETERNITSTRZECHAGONT DREWNIANYINNE PALNEINNE NIEPALNE

Rok remontu:

Rodzaj remontu: REMONT LUB PRZEBUDOWAZMIANA WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI POWYŻEJ 50%PRZEBUDOWA Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PONIŻEJ 50%

Wartość budynku:

Suma ubezpieczeń ustalona indywidualnie na wniosek ubezpieczającego:

Zmiana sumy ubezpieczenia w procentach:

Składka:

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe: TAKNIE

Poprzednio budynki były ubezpieczone w (podać nazwę firmy ubezpieczeniowej)

Seria i numer poprzedniej polisy:

Liczba lat bezszkodowych:

Liczba szkód w ostatnich 12 miesiącach: 0123+

Potwierdzenie uprawnień do zniżek: nie dotyczyoświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczeniazaświadczenie od poprzedniego ubezpieczyciela

Powierzchnia całkowita gospodarstwa:

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Sugerowany termin kontaktu:

Sugerowana godzina kontaktu:

E-mail: