Usługi dronem

Profesjonalne usługi dronem dla rolnictwa i leśnictwa

– Georeferencyjne ortofotomapy, pomiar pól, pomiar pod zalesienie : pomiary pól dokumentowane ortofotomapą dostępna 12 mscy online z możliwościami pomiaru, generowanie raportów z wynikami, dokumentacją zdjęciową przekazywaną klientowi na nośnikach danych.

– Ocena i dokumentowanie szkód w uprawach, Monitoring szkód łowieckich: Ulewny deszcz, burza, grad, nawałnica, trąba powietrzna wszystko to co aktualnie niepokoi rolników. Jeżeli byłeś świadkiem zjawiska klęskowego, żywioł bezpośrednio dotknął twoje gospodarstwo – nie czekaj, sięgnij po sprawdzone rozwiązania i oszacuj straty w plonach. Zgodnie z obowiązującym prawem na zgłoszenie szkód rolnicy mają jedynie 10 dni.

– Ocena porażenia plantacji przez szkodniki i choroby, Ocena stanu pól, Ocena biomas: Użyj predefiniowanej listy wskaźników wegetacji, takich jak NDVI, aby lepiej zrozumieć swoje uprawy dostosować ochronę pól, nawożenie celem redukcji stosowania środków produkcji-integrowana produkcja

– Pomiar obsady roślin, pomiar liczby drzew, ocena drzew uszkodzonych

-Uzyskaj więcej szczegółów na temat zmienności nawadniania i wskaż obszary podatne na erozję dzięki modelowi wysokości pola.

logo

Karol Budzyński
600 225 288
ul.Suwalska 84 pok.nr.3
19-300 Ełk
https://www.facebook.com/ekoagent2016/
www.mdr.agro.pl