Usługi dronem

Profesjonalne usługi dronem dla rolnictwa i leśnictwa

– Georeferencyjne ortofotomapy

– Modele 3D

– Pomiary pól

– Ocena biomas

– Pomiar obsady roślin, pomiar liczby drzew

– Ocena i dokumentowanie szkód w uprawach

– Monitoring szkód łowieckich

– Ocena porażenia plantacji przez szkodniki i choroby

– Ocena stanu pól

– Pomiar pod zalesienie

logo

Karol Budzyński
600 225 288
ul.Suwalska 84 pok.nr.3
19-300 Ełk
https://www.facebook.com/ekoagent2016/
www.mdr.agro.pl