Kompleksowe wsparcie

Doradztwo rolnicze

Doradztwo rolnicze to proces, w którym udzielam wsparcia i porad w celu zwiększenia efektywności produkcji rolniczej, optymalnego wykorzystania zasobów, poprawy jakości upraw oraz zwiększenia dochodów. Moje usługi obejmują szeroki zakres tematów, takich jak zarządzanie gospodarstwem, planowanie inwestycji, dostęp do rynków i wsparcie w zdobywaniu funduszy.

Poprzez dostarczanie specjalistycznej wiedzy i informacji, pomagam podejmować bardziej świadome decyzje i osiągać lepsze wyniki w swojej działalności.

dopłaty dla młodego rolnika

Obszarem działalności firmy jest doradztwo rolnicze w zakresie pozyskiwania Funduszy unijnych dedykowanych rolnictwu w ramach PROW. Obecnie jest to Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. W jego ramach mogę pomóc w takich obszarach jak:

 • Warunkowość
 • Inwestycje
 • Płatności bezpośrednie
 • Premie dla młodych rolników
 • Przejściowe wsparcie krajowe
 • Współpraca
 • Ekoschematy obszarowe
 • Produkty pszczele
 • Ekoschemat: Dobrostan zwierząt
 • LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
 • Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • Rodzaje interwencji w sektorze owoców i warzyw
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem
 • Płatności ONW
 • Wymiana wiedzy i upowszechnianie informacji

Aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług współpracujemy z szeregiem podmiotów i instytucji związanych z rolnictwem z całego kraju (m. in. ARiMR, KOWR, eksperci przyrodniczy i ornitologiczni).