Najwyższe standardy opieki

Sporządzenie Ekoschematu: Dobrostan zwierząt

Sporządzanie Ekoschematu: Dobrostan Zwierząt (dawniej PDZ) to proces, który ma na celu zapewnienie odpowiednich standardów opieki i traktowania zwierząt hodowlanych. Ekoschemat jest integralną częścią podejścia opartego na dobrostanie zwierząt, które uwzględnia ich behawioralne, fizyczne i psychiczne potrzeby.

Podczas sporządzania Ekoschematu, stosuje się naukowe i etyczne wytyczne, aby określić i wdrożyć odpowiednie procedury, środki i warunki, które będą sprzyjały dobrostanowi zwierząt. Plan ten obejmuje różne aspekty, takie jak odpowiednie żywienie, warunki bytowe, zapewnienie higieny, dostęp do świeżej wody, odpowiednie leczenie i opiekę weterynaryjną, oraz minimalizację stresu i cierpienia zwierząt.

Celem Echoschematu: Dobrostan zwierząt jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Wsparcie można uzyskać za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa i powszechnie stosowane praktyki.