Realizacje PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest częścią polityki rozwoju kraju i ma na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. PROW działa na rzecz wszystkich Polaków, mając na celu ochronę przyrody i poprawę dostępności i jakości żywności. Na realizację programu przeznaczono 13,51 mld Euro, z czego większość pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego.