Wsparcie dobrych metod i praktyk

Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne stanowi interwencję mającą na celu wsparcie rolników, którzy angażują się w praktyki i metody związane z rolnictwem ekologicznym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi. Wsparcie obejmuje różne grupy upraw, takie jak uprawy rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze i paszowe. Małe gospodarstwa o powierzchni do 10 ha mogą otrzymać wsparcie na uproszczonych zasadach, przyznając płatność do hektara w wysokości 1 640 zł/ha. W ramach interwencji, rolnicy mogą również otrzymać premię w wysokości 573 zł/ha za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.

Warunki kwalifikowalności obejmują posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha oraz prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Wymagania obejmują m.in. produkcję ekologiczną, odpowiednie przeznaczenie zbiorów, uprawę określonych gatunków roślin i utrzymanie minimalnej obsady zwierząt. Wszystkie uprawy objęte wsparciem podlegają kontroli jednostek certyfikujących.

Wsparcie finansowe w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne wynosi około 905 mln EUR, z rocznym budżetem wynoszącym około 181 mln EUR w latach 2023-2027. Stawki płatności są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i statusu konwersji, oscylując od 1 043 zł/ha do 3 105 zł/ha. W przypadku małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi stawka płatności wynosi 1 640 zł/ha, a premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą wynosi 573 zł/ha. Płatności ekologiczne są przyznawane do powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi przez określony okres zobowiązania.