Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nabór 2020: „tzw. OSN” – Kwota Pomocy 100 tyś netto.

Zrealizowane inwestycje:

270 tyś  zł – Zakup wozu asenizacyjnego 15,5 tyś/l Briri BLD

Gratuluję 🙂