Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nabór 2019: „tzw. mała restrukturyzacja” – Kwota Pomocy 60 tyś.

Zrealizowane inwestycje:

60 tyś – budowa kurnika o powierzchni 35 m2 w tym obsadzie 160 szt niosek ekologicznych wraz z wybiegiem – łączna kwota inwestycji 60 tyś