Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nabór 2019: „tzw. mała restrukturyzacja” – Kwota Pomocy 60 tyś.

Zrealizowane inwestycje:

60 tyś – zakup ziemi o powierzchni 4,07 ha – łączna kwota inwestycji 76 tyś.