Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nabór 2019: „tzw. mała restrukturyzacja” – Kwota Pomocy 60 tyś.

Zrealizowane inwestycje:

32718,00 zł- Bron wirnikowa szer. rob. 2,5 m

21648, 00 zł-kosiarka dyskowa szer. rob. 2,4 m